Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-websajt uffiċjali tal-Kunsill Lokali ta’ Pembroke u ġiet aġġornata f’Jannar 2022.

Status ta’ konformità

Il-Kunsill Lokali ta’ Pembroke huwa kommess li jagħmel is-servizzi online tiegħu aċċessibbli għal kulħadd. Aħna iddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibilita tas-servizzi tagħna. Dan nagħmluh billi naddattaw l-aħjar prattiki kif ikkomunikata mill-partijiet interessati, bħal-FITA u l-utenti.

Proċess ta’ konformità

Il-websajt tagħna hija iddisinjata biex taħdem bl-aħħar web browsers bħal Edge, Safari, Firefox u Chrome browsers.

Bħala parti minn dan l-isforz, aħna nżommu mal-istandard ta’ aċċessibilita EN310549 u l-linji gwida WCAG2.1. Ir-riżorsi u l-formoli online tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll b’mod programmatiku għal-konformità mal-linji gwida WCAG 2.1 Livell AA. Il-websajt tagħna hija iddisinjata biex taħdem tajjeb u tkun aċċessibbli meta tiġi aċċessati bi prodotti ta’ ħardwer u softwer aġġornati b’mod xieraq.

Filwaqt li nirrikonoxxu wkoll li l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida, waħedha ma tistax tiżgura li prodott ikun aċċessibbli, aħna nwettqu wkoll evalwazzjonijiet tal-użabilità b’kollaborazzjoni mal-utenti, sabiex niġbru r-rispons meħtieġ. Naħdmu wkoll biex nimplimentaw l-aċċessibilita għal kanali ta’ informazzjoni li huma pprovduti permezz ta’ pjattaformi oħra kull fejn ikun possibbli, bħall-midja soċjali.

Miżuri ta’ aċċessibilita

Il-websajt tagħna ma tiddependix fuq il-widgets tat-tipa, l-ingrandiment u l-modifika tal-kulur. Dan għaliex dawn il-funzjonalitajiet huma diġà integrati mal-biċċa l-kbira tal-web browsers jew huma disponibbli permezz ta’ add-ons u plugins differenti li utenti differenti huma liberi li jippersonalizzaw għall-bżonnijiet tagħhom. Bħala riżultat, dawn il-personalizzazzjonijiet arbitrarji tal-utenti huma disponibbli għall-biċċa l-kbira tal-websajts, mhux biss għal dak tal-Kunsill Lokali tagħna. Sabiex nippermettu dan il-livell ta’ adattament, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibilità ma’ dawn il-modifiki tal-utent.​

Bħala parti minn u minbarra l-linji gwida msemmija hawn fuq, il-websajt tagħna timplimenta il-karatteristiċi ta’ aċċessibilita li ġejjin:

  • Iżżomm ġerarkija konsistenti tal-intestatura HTML u tqassim tal-informazzjoni fuq paġni tal-web differenti.
  • Il-kontenut tal-informazzjoni huwa organizzat f’listi HTML kull fejn applikabbli.
  • Mouse Pointer ibiddel l-ikona meta link jekk jitqiegħed fuq il-funzjonalità tal-Browser.
  • Iżżid it-titlu tal-immaġni, it-tikketta alt u l-caption kull fejn din l-informazzjoni tkun rilevanti u utli.
  • Timmassimizza l-kuntrast tal-kulur għat-test fejn applikabbli.
  • It-test tal-link attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utenti fejn jindika r-rabta.
  • Timplimenta l-links esterni kollha sabiex jinfetħu f’tabs ġodda tal-browser.​

Kontenut inaċċessibbli

Aħna m’aħniex konxji ta’ kontenut speċifiku inaċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċessibilita fuq il-websajt tagħna. Jekk tidentifika tali kontenut, ġentilment għarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt provduti hawn taħt. F’każ bħal dan, l-għan tagħna huwa li ninvestigaw il-kwistjoni bil-ħsieb li nidentifikaw il-kwistjoni tal-aċċessibilita u nġibu ż-żona affettwata f’konformità.

Rispons u dettalji ta’ kuntatt

Inevitabbilment, mhux dejjem se nġibuha sew, iktar ma npoġġu servizzi u riżorsi online, iktar ikun probabbli li nitilfu xi problemi, iżda nibqgħu impenjati li nindirizzaw kwalunkwe kwistjoni ta’ aċċess fil-pront. U hemmhekk nixtiequ l-għajnuna tiegħek. Jekk tesperjenza xi diffikultajiet biex taċċessa l-websajts tagħna jew għandek problemi biex tuża xi aspett tal-websajt, nixtiequ li tgħarrafna.

Tista’ tikkuntattjana hawn:

Ibgħatilna email fuq: pembroke.lc@gov.mt

Proċedura ta’ infurzar

L-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni (MCA) hija l-entita responsabbli mill-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċessibilita tal-websajts u l-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku. F’każ li l-mistoqsija tiegħek relatata mal-aċċessibbilita tal-ICT ma tkunx indirizzata jew tixtieq tressaq ilment formali, tista’ tagħmel dan billi tikkuntattja lill-MCA billi timla l-formola tal-ilmenti onlajn.

LINKS IMPORTANTI

DIRETTIVA (UE) 2016/2102 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-aċċessibbiltà tal-websajts u l-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku

Informazzjoni dwar id-Direttiva inkluż il-proċess lokali li għandu jiġi adottat mill-MCA

Linji gwida dwar id-WCAG 2.1

Aktar riżorsi mill-FITA