English
  
Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002
Riproduzzjoni ta' din il-website jista' jsir biss għal-għanijiet edukattivi u dan sakemm il-Kunsill Lokali Pembroke jiġi notifikat. F'kaz t'entitajiet kummerċjali, l-ebda parti min din il-website ma' tista tiġi riprodotta mingħajr il-permess tal-Kunsill Lokali bil-miktub. L-informazzjoni fuq Pembroke.gov.mt mhux neċessarjament hija r-responsabbilita' tal-Kunsill Lokali Pembroke. L-approprijazzjoni ta' code, grafika u strutturi ta' websites oħra mhix ta' min jissuġġerieha minħabba raġunijiet ta' drittijiet ta' propjeta intelletwali. Kull materjal magħmul minn ħaddiema tas-Servizz Pubbliku jaqa' taħt id-drittijiet tal-Gvern; imma materjal li nġab minn konsulenti, kuntratturi u sorsi oħra jista jkollu problema fuq drittijiet tiegħu. Fejn hemm involuti d-drittijiet ta' sorsi oħra, liċenzja għall-użu ta' dan il-materjal hija meħtieġa jew inkella għandu jinġab permess bil-miktub.

Itla 'l fuq

Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002
Disclaimer (Malti)
Segretezza Personali
Għajnuna
Mistoqsijiet
CIMU
GOV.MT
Created by Liquid Studios Ltd.