English
  
Disclaimer (Malti)
Il-Kunsill Lokali Pembroke qed jagħmel kull sforz possibli sabiex kull informazzjoni fuq din il-website tkun vera u korretta iżda fl-istess ħin ma jistax jaċċetta responsabbilita` għal kull telf jew/u ħsara li tista` ssir minn użu ta` din l-istess informazzjoni. Il-Kunsill Lokali Pembroke ma jistax jipprovdi assikurazzjoni ta' kwalita' fuq links esterni li hemm fuq is-sit. Jekk b'xi mod fuq is-sit issib x'informazzjoni li tikkonċernak kemm pożittivament kif ukoll negattivament jekk jogħġbok ibgħat e-mail lill-Kunsill fuq l-indirizz pembroke.lc@gov.mt
CIMU

Itla 'l fuq

 Skola Primarja - Kulleġġ Santa Klara | Verdala Int. School | Sir Adrian Dingli Girls' J. L.  | St Catherine | Sir Luigi Preziosi Girls Sec. School | St. Patricks Craft Training Centre | Sprachcaffe Language Schools | San Miguel Special School | M.U.S.E.U.M. 
Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002
Disclaimer (Malti)
Segretezza Personali
Għajnuna
Mistoqsijiet
CIMU
GOV.MT
Created by Liquid Studios Ltd.