Skola Nazzjonali tal-Isport
Triq Jum Pembroke,
Pembroke, PBK 1831.
Telephone: 2137 0334
Kap tal-Iskola: Mr Robert Magro

L-ewwel skola ta’ Malta dedikata għall-eċċellenza sportiva twaqqfet f’Settembru 2012. Ċentru Nazzjonali ta’ Eċċellenza rikonoxxut, appoġġat bis-sħiħ mill-Gvern Malti, l-Iskola Nazzjonali ta’ l-Isport qed tmexxi t-triq biex tipprovdi opportunitajiet għaż-żgħażagħ f’Malta biex jiżviluppaw it-talenti sportivi tagħhom parti mill-iskola tagħhom. Il-faċilitajiet jinsabu f'Pembroke, biswit il-Luxol St. Andrews Stadium. L-Iskola Sportiva Nazzjonali hija skola koedukattiva għal studenti li huma atleti b'talenti. Il-popolazzjoni medja hija ta’ 240 student ta’ bejn il-11 u s-16-il sena. L-iskola toffri taħriġ espert f’varjetà wiesgħa ta ’dixxiplini sportivi. Kull sena, fis-Sena 7 hemm dħul ta' 42 student u fis-Sena 9 huma offruti 6 postijiet oħra biex l-għadd totali ta' studenti jiġi massimizzat għal 48. L-istudenti jsegwu kurrikulu bilanċjat ta' studji akkademiċi flimkien mal-ispeċjalizzazzjoni sportiva tagħhom.

It-taħriġ tagħhom huwa skedat bir-reqqa madwar is-suġġetti akkademiċi tagħhom matul il-ġurnata tal-iskola. Tingħata attenzjoni kbira biex l-istudenti jingħataw kull opportunita biex jimmassimizzaw mhux biss l-isport tagħhom iżda wkoll il-potenzjal akkademiku tagħhom. Id-dħul huwa b'għażla biss. Tittieħed attenzjoni biex jiġi żgurat li l-istandards għoljin tal-iskola ma jiġux kompromessi u għalhekk hemm enfasi fuq l-identifikazzjoni ta' individwi li huma kemm b’talent kif ukoll impenjati akkademikament.