L-Istitut għall-Edukazzjoni
Triq Martin Luther King
Pembroke, PBK 1990.
Telephone : +356 2598 2001
CEO : Ms Joanne Grima

L-Istitut għall-Edukazzjoni twaqqaf oriġinarjament f’April 2015 bis-saħħa tal-Avviż Legali 140 tal-2015 u kif emendat bl-Avviż Legali 240 tal-2015. L-Istitut ġie rikostitwit bħala Aġenzija bis-saħħa tal-Avviż Legali 243 tal-2017.

L-Istitut jgħin inizjalment lil-għalliema u għandhom professjonisti li jrawmu ħiliet tas-seklu 21 kif ukoll kompetenzi fl-edukaturi fil-livelli kollha, sakemm huwa jinfluwenzaw wkoll l-ekwità u l-ġustizzja ġudizzjarja tagħhom fi ħdan il-programmi kollha. Joffri programmi akkreditati / mhux akkreditati li huma flessibbli u jitwasslu permezz ta' modi varji bħal-tagħrif wiċċ imb'wiċċ, onlajn u mħallat.

L-IfE joffri programmi akkreditati fil-livelli MQF 4 - 7, li huma immirati lejn individwi li huma interessati li jsegwu karriera fl-applikazzjonijiet akkademiċi. Dawn il-programmi joffru esperjenza ta' tagħlim differenti għal-kummenti tal-kors wara li jitwasslu permezz ta' taħlita ta' sessjonijiet wiċċ imb'wiċċ, approċċ ta' tagħlim onlajn u mħallta.

L-Istitut għall-Edukazzjoni huwa liċenzjat mill-Awtorità Maltija għall-Edukazzjoni Ogħla (MFHEA) bħala Istituzzjoni għall-Edukazzjoni Ogħla u skond it-tieni skeda tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 327.433.