English
Pembroke Local Council
  
  

Il-Ġimgħa 21 ta’ Frar, 2020

TMINN LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 03/2020

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 03/2020 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 28 ta’ Frar 2020, fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

21 ta’ Frar 2020
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
03.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
03.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 01/2020;
03.3 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 02/2020;
03.4 Komunikazzjoni mis-Sindku;
03.5 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
03.6 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
03.7 Proposti għal Jum Pembroke 2020;
03.8 SPI/SCI/09/2019 - C CARE Project - Skema ta’ Finanzjament għall-Gvern Lokali għall-Kura tal-Annimali fil-Komunità;
03.9 Servizz tal-Ġbir ta’ Skart Goff;
03.10 GDPR prattiċi u proċeduri;
03.11 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
03.12 Mozzjonijiet; u
03.13 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.