English
Pembroke Local Council
  
  

Il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru, 2019

TMINN LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 08/2019

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 08/2019 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 19 ta’ Diċembru 2019, fil-5:00pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

13 ta’ Diċembru 2019
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
08.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
08.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 07/2019;
08.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
08.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
08.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
08.6 Performance appraisal report tal-impjegati;
08.7 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
08.8 Mozzjonijiet; u
08.9 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.  

Il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru, 2019

TMINN LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 09/2019

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 09/2019 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 19 ta’ Diċembru 2019, fis-6:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

13 ta’ Diċembru 2019
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
09.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
09.2 Qari tal-Minuti tal-aħħar laqgħa;
09.3 Rapport ta’ ħidma għas-sena 2019;
09.4 Estimi Finanzjarji 2020;
09.5 Tmiem tal-laqgħa.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.