English
Pembroke Local Council
  
  

Il-Ħamis 18 ta’ April, 2019

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 05/2019

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 05/2019 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar l-Erbgħa 24 ta’ April 2019, fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

18 ta’ April 2019
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
05.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
05.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 03/2019;
05.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
05.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
05.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
05.6 Post vakant għal-skrivan/a full time fi Skala 15;
05.7 Jum Pembroke 2019;
05.8 Rapport Finanzjarju l-Ewwel Kwart - Jan sa Mar 2019;
05.9 Audited 2018 Financial Statements;
05.10 Aġġudikar ta’ tender PLC/T/01/2019 - Provision of Qualified Accountant Services;
05.11 Aġġudikar ta’ tender PLC/T/02/2019 - Collection of Bulky Refuse and WEEE from the locality of Pembroke, using low emission transport;
05.12 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
05.13 Mozzjonijiet; u
05.14 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.