English
Pembroke Local Council
  
  

It-Tlieta 25 ta’ April, 2017

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 05/2017

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 05/2017 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tlieta 25 ta’ April, 2017 fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

19 ta’ April 2017
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
5.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
5.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 04/2017;
5.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
5.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
5.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
5.6 Rapport Finanzjarju 2017 Kwart 1;
5.7 Street Light Program Manager Licence Fee and Maintenance;
5.8 Flyer informattiv;
5.9 The Goalkeeper Battle 2017 Annual Event;
5.10 Estenzjoni ta’ Tender 03/2015, 04 & 05 & 06/2016, Kwotazzjoni 01 & 02/2016,
5.11 Emendi għall-Financial Statements għas-sena finanzjarja 2016;
5.12 Triq Arnhem – Talba għal road hump u zebra crossing;
5.13 Risk Assessment 2017 Report;
5.14 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
5.15 Mozzjonijiet; u
5.16 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.


Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.