English
Pembroke Local Council
  
  

Il-Ġimgħa 11 ta’ Ottubru, 2019

TMINN LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 06/2019

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 06/2019 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Ottubru 2019, fil-5:00pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

11 ta’ Ottubru 2019
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
06.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
06.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 04/2019;
06.3 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 05/2019;
06.4 Komunikazzjoni mis-Sindku;
06.5 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
06.6 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
06.7 Rapport Finanzjarju Kwart 3 (Jannar - Settembru 2019);
06.8 Programm ta’ Ħidma għall-Ħames Snin li ġejja;
06.9 PA 03807/17 u PA 05533/19 - Il-Proġett City Centre minn db Group;
06.10 PA 06089/19 - Upgrading ta’ Triq Sant Andrija u diversi mini;
06.11 PA 07851/19 - Żvilupp propost minn Verdala International School;
06.12 Lampi tad-dawl Triq Manuel Buhagiar;
06.13 Lampi tad-dawl Triq Giorgio Mitrovich;
06.14 Ċentru għall-Anzjanita Attiva;
06.15 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
06.16 Mozzjonijiet; u
06.17 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.