English
Pembroke Local Council
  
  

It-Tlieta 24 ta’ Ottubru, 2017

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 11/2017

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 11/2017 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tlieta 24 ta’ Ottubru, 2017 fis-1:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

18 ta’ Ottubru 2017
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
11.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
11.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 09/2017;
11.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
11.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
11.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
11.6 Rapport Finanzjarju 3 Kwart – Lulju sa Settembru 2017;
11.7 Aġġudikar tal-offerti;
11.7.1 Call of Application 2017/01 - Junior Science Club Animators;
11.7.2 Quote 2017/01 - Supply and Installation of Pastel Evolution;
11.7.3 Tender 2017/01 - Provision of Legal Consultant Services;
11.7.4 Tender 2017/02 - Work, Repairs and Reconstruction of Civil Works;
11.7.5 Tender 2017/03 - The Repairs and Reconstruction of Roads;
11.7.6 Tender 2017/04 - Supply and Upkeep of Traffic Signs;
11.7.7 Tender 2017/05 - Christmas street light decorative motifs and string lights;
11.8 Attivitajiet għal żmien il-Milied;
11.9 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
11.10 Mozzjonijiet; u
11.11 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.


Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.