English
Pembroke Local Council
  
  

L-Erbgħa 12 ta’ Diċembru, 2018

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 17/2018

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 17/2018 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tlieta 18 ta’ Diċembru 2018, fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

12 ta’ Diċembru 2018
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
17.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
17.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 15/2018;
17.3 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 16/2018;
17.4 Komunikazzjoni mis-Sindku;
17.5 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
17.6 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
17.7 Kwotazzjonijiet relatata max-xogħol tal-funtana;
17.8 Approvazzjoni tal-Estimi Finanzjarji għas-sena 2019;
17.9 Approvazzjoni tal-Pjan ta’ Ħidma għas-snin 2019-2021;
17.10 Performance Bonus tas-Segretarju Eżekuttiv u l-ħaddiema klerikali;
17.11 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
17.12 Mozzjonijiet; u
17.13 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.