English
Pembroke Local Council
  
  

It-Tlieta 28 ta’ Marzu, 2017

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 04/2017

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 04/2017 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tlieta 28 ta’ Marzu, 2017 fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

22 ta’ Marzu 2017
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
4.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
4.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 03/2017;
4.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
4.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
4.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
4.6 Flyer informattiv;
4.7 Street Light Program Manager Licence Fee and Maintenance;
4.8 Proposta sistema ta’ ‘one way’, immaniġjar ta-traffiku u CCTV fi Triq Patri Indri Vella;
4.9 Health & Safety Risk Assesment;
4.10 Applikazzjoni għal Triq ġdida;
4.11 Road humps fi Triq il-Mediterran;
4.12 Proġett minn TCTC Robotica;
4.13 The Goalkeeper Battle 2017 Annual Event;
4.14 Ħruġ u Estenzjoni ta’ tenders 01, 02, 03 u 04/2016;
4.15 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
4.16 Mozzjonijiet; u
4.17 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.


Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.