English
Pembroke Local Council
  
  

L-Erbgħa 25 ta’ Lulju, 2018

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 10/2018

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 10/2018 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tlieta 31 ta’ Lulju 2018, fis-1:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

25 ta’ Lulju 2018
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
10.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
10.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 09/2018;
10.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
10.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
10.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
10.6 Rapport Finanzjarju 2 Kwart (Apr - Ġun 2018);
10.7 Tiġdid ta’ kwotazzjoni 2016/02 – Servizz ta’ fattiga;
10.8 CoA 2018/01 - Professional Services of Junior Science Club Animators;
10.9 Attivita’ Colour My Run 30/09/2018;
10.10 Attivita’ Halloween 2018;
10.11 Proposta mingħand Malta Textile Recycling;
10.12 Dawl Ġnien Clifford Micallef;
10.13 Skeda tal-ġbir ta’ skart fil-lokal;
10.14 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
10.15 Mozzjonijiet; u
10.16 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.


Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.