English
Pembroke Local Council
  
  

Il-Ġimgħa 19 ta’ Ġunju, 2020

TMINN LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 08/2020

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 08/2020 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 25 ta’ Ġunju 2020, fis-2:00pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

19 ta’ Ġunju 2020
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
08.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
08.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 06/K8/2020;
08.3 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 07/K8/2020;
08.4 Komunikazzjoni mis-Sindku;
08.5 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
08.6 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
08.7 Rapport Annwali Amministrattiv għas-sena 2019:
08.8 Risposta għall-ittra ta’ Direzzjoni tal-Awdituri għas-sena 2019;
08.9 Kwotazzjoni għall-provvista ta’ laptop;
08.10 Lampa ġdida fi Triq Falaise;
08.11 Lampi ġodda fi Triq Pietru Darmenia (Sit A5-A11);
08.12 Żamma u manutenzjoni tal-bankini;
08.13 Kwotazzjonijiet relatata ma’ SPI/SCI/09/2019 - C CARE Project - Skema ta’ Finanzjament għall-Gvern Lokali għall-Kura tal-Annimali fil-Komunità;
08.14 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
08.15 Mozzjonijiet; u
08.16 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.