English
Pembroke Local Council
  
  

L-Erbgħa 18 ta’ April, 2018

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 06/2018

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 06/2018 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tlieta 24 ta’ April 2018, fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

18 ta’ April 2018
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
06.1 Emendi għall-Financial Statements għas-sena finanzjarja 2017


  

L-Erbgħa 18 ta’ April, 2018

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 05/2018

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 05/2018 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tlieta 24 ta’ April 2018, fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

18 ta’ April 2018
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
05.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
05.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 04/2018;
05.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
05.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
05.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
05.6 Kwotazzjonijiet
• Tender 2018/01 - Work, Repairs and Reconstruction of Civil Works
• Tender 2018/02 - Collection of mixed household waste in an environmentally friendly manner
• Tender 2018/03 - Upkeep, maintenance and attendance of public conveniences using environmentally friendly cleaning products
• Tender 2018/04 - Upkeep and maintenance of parks and gardens using environmentally friendly measures
• Quote 2018/02 - Manufacture, supply and install up to 6 picnic tables
• Quote 2018/03 - Cash Collection
05.7 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
05.8 Mozzjonijiet; u
05.9 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.


Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.