English
Pembroke Local Council
  
  

Il-Ġimgħa 21 ta’ Lulju, 2017

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 08/2017

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 08/2017 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 27 ta’ Lulju, 2017 fit-3:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

21 ta’ Lulju 2017
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
8.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
8.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 07/2017;
8.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
8.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
8.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
8.6 Tender 2017/01 for the Provision of Legal Consultant Services;
8.7 Rapport Finanzjarju 2 Kwart (Jannar sa Ġunju 2017);
8.8 Nuqqas t’attendenza skond Artiklu 18 tal-Att;
8.9 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
8.10 Mozzjonijiet; u
8.11 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.


Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.