English
Pembroke Local Council
  
  

L-Erbgħa 20 ta’ Settembru, 2018

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 12/2018

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 12/2018 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 27 ta’ Settembru 2018, fis-1:00pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

20 ta’ Settembru 2018
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
12.1 Co-option tas-Sinjura Désirée Vella Brincat bħala Kunsillier;


  

L-Erbgħa 20 ta’ Settembru, 2018

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 13/2018

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 13/2018 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 27 ta’ Settembru 2018, fis-1:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

20 ta’ Settembru 2018
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
13.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
13.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 11/2018;
13.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
13.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
13.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
13.6 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
13.7 Mozzjonijiet; u
13.8 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.


Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.