English
Pembroke Local Council
  
  

Il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar, 2019

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 01/2019

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 01/2019 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 31 ta’ Jannar 2019, fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

25 ta’ Jannar 2019
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
01.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
01.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 17/2018;
01.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
01.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
01.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
01.6 Post vakant għal-skrivan/a full time fi Skala 15;
01.7 Uffiċċjal fi skala 10 (progression);
01.8 Bus Shelters ġodda fil-lokal;
01.9 Rapport Finanzjarju perjodu Ottubru – Diċembru 2018;
01.10 Kontijiet bankarji ;
01.11 Ħatra ta’ Deputat Segretarju Eżekuttiv;
01.12 Ħatra ta’ Data Controller u Data Protection Officer;
01.13 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti; 01.14 Mozzjonijiet; u
01.15 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.  

Il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar, 2019

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 02/2019

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 02/2019 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar il-Ħamis 31 ta’ Jannar 2019, fis-6:00pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

25 ta’ Jannar 2019
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
01.16 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
01.17 Approvazzjoni tal-Financial Statements għas-sena 2018; u
01.18 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.