English
Pembroke Local Council
  
  

L-Erbgħa 17 ta’ Lulju, 2019

TMINN LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 02/2019

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 02/2019 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar it-Tlieta 23 ta’ Lulju 2019, fis-2:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

17 ta’ Lulju 2019
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
02.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
02.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 01/2019;
02.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
02.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
02.5 Rapporti, ilmenti u ordnijiet ta’ xogħlijiet;
02.6 Post vakant għal-skrivan/a full time fi Skala 15;
02.7 Rapport Finanzjarju Kwart 2 – Perjodu April sa Ġunju 2019;
02.8 European Mobility Week 2019 (għeluq 31/07/2019);
02.9 Junior Science Club Animators;
02.10 Council web page www.pembroke.gov.mt, social media and live streaming Service;
02.11 db City Centre multi-use development (PA 03807/17 u PA 05533/19;
02.12 Dawl tat-toroq Triq Manuel Buhagiar, Triq Tunis (parti) u off Triq Juno;
02.13 Infrastruttura għall-Bus Shelters ġodda fi Triq Burma u Triq il-Profs. Walter Ganado;
02.14 Primary Health Care programme of health educational talks;
02.15 Policy dwar applikazzjonijiet u finanzjament ta’ għal-skemi u proġetti;
02.16 Proġett mill-AKL, ADMIN4ALL;
02.17 Skema minn fondi tal-LESA għall-attivitajiet u inizjattivi kulturali u soċjali;
02.18 SPI/SCI/09/2019 - C CARE Project - Skema ta’ Finanzjament għall-Gvern Lokali għall-Kura tal-Annimali fil-Komunità;
02.19 SPI/SCI/10.2019 - Skema Finanzjarja Żvilupp ta Libreriji Lokali (għeluq 29/07/2019);
02.20 SPI/SCI/11/2019 - Għajnuna Finanzjarja għall-Korsijiet ta’ Tagħlim tul il-Ħajja (Lifelong Learning) (għeluq 30/07/2019);
02.21 SPI/SCI/12.2019 - Skema dwar Restawr ta’ Postijiet/Monumenti Storiċi f’Malta (għeluq 30/08/2019);
02.22 Laqgħa tal-lokalità kif stabbilit mill-Att;
02.23 Tfassil ta’ programm ta’ xogħol għall-ħames snin li ġejja;
02.24 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
02.25 Mozzjonijiet; u
02.26 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.