English
Pembroke Local Council
  
  

L-Erbgħa 19 ta’ Ġunju, 2019

SEBA' LEĠISLATURA

AĠENDA Numru 07/2019

Laqgħa tal-Kunsill Lokali Pembroke

Lill-Membri kollha tal-Kunsill Lokali

Qiegħed tiġi mitlub/a biex tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill Lokali numru 07/2019 li ser tinżamm fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali nhar L-Erbgħa 26 ta’ Ġunju 2019, fil-5:30pm.

Din il-laqgħa ser tixxandar live fuq l-internet u hi miftuħa għall-pubbliku.

IFFIRMATA

19 ta’ Ġunju 2019
Data

Kevin Borg
Segretarju Eżekuttiv

AĠENDA
07.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġiji;
07.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 06/2019;Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Aġenda tal-laqgħa | Laqgħat Annwali | Minuti 1994 | Minuti 1995 | Minuti 1996 | Minuti 1997 | Minuti 1998 | Minuti 1999 | Minuti 2000 | Minuti 2001 | Minuti 2002 | Minuti 2003 | Minuti 2004 | Minuti 2005 | Minuti 2006 | Minuti 2007 il-quddiem 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.