English
Pembroke Local Council
  
  
kunsilliera_2008_2011

  

Il-Sitt elezzjoni saret nhar is-Sibt 8 ta’ Marzu 2008 fejn ħarġu jivvutaw 89% tal-popolazzjoni w ikkontestaw tminn kandidati. Ġew eletti Joseph Żammit, Alfred Mazzitelli u Joseph Brincat f’isem il-Partit Laburista u Lauro Fava w Evelyn Vella Brincat f’isem il-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsilliera l-ġodda ħadu l-Ġurament tal-ħatra nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Marzu 2008 għal perjodu ta’ tlett snin u fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill li saret nhar l-Erbgħa 2 t’April 2008, Joseph Żammit nħatar Sindku waqt li Alfred Mazzitelli nħatar Viċi Sindku. Bl-emendi li saru fil-liġi, it-terminu ta' żmien ġie mġedded b'sentejn oħra.

Dipartiment ta' l-Informazzjoni - Riżultat uffiċjali tal-Kummissjoni ElettoraliItla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
sindku_joe_zammit
  Is-Sindku Joe Zammit  
viċi_sindku_alfred_mazzitelli
  Il-Viċi Sindku Alfred Mazzitelli  
kunsillier_lauro_fava
  Il-Kunsillier Lauro Fava  
kunsillier_evelyn_vella_brincat
  Il-Kunsillier Evelyn Vella Brincat  
kunsillier_joe_brincat
  Il-Kunsillier Joe Brincat  
ġurament_tal_kunsilliera
  Il-Ġurament tal-Kunsilliera  
Pembroke_Local_Council
 Funzjonijiet u responsabbilitajiet | Leġislatura 94-96 | Leġislatura 96-99 | Leġislatura 99-02 | Leġislatura 02-05 | Leġislatura 05-08 | Leġislatura 08-13 | Leġislatura 13-17 | Il-Kunsilliera preżenti | Impjegati tal-Kunsill  | Kumitati 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.