English
Pembroke Local Council
  
  Is-Segretarju Eżekuttiv Kevin Borg
segretarju_eżekuttiv_kevin_borgTwieled il-Pieta’. Miżżewweġġ lil Deborah nee Vella u għandu tifel - Kyle. Edukazzjoni Primarja fl-iskola Primarja ta’ San Ġiljan Edukazzjoni Sekondarja fil-Liċeo tal- Ħamrun, Edukazzjoni Terzjarja fl-iskola Liceo Għoli Sekondarja u l-Junior College l-Imsida. B’suċċess attenda kors Middle Management fl-Universita’ ta’ Malta biex jikwalifika bħala Segretarju Eżekuttiv. Ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fl-1994 iżda għal ftit ma ġiex elett. Għamel parti mill-Kumitat ta’ l-Edukazzjoni, Sports u l-Ambjent fl-1994. Ilu Segretarju Eżekuttiv mall-Kunsill Lokali Pembroke mill-1 ta’ Settembru, 1997.

  Impjegati klerikali
l_iskrivana_alison_micallefl_iskrivana_kirtsy_rizzo

Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Funzjonijiet u responsabbilitajiet | Leġislatura 94-96 | Leġislatura 96-99 | Leġislatura 99-02 | Leġislatura 02-05 | Leġislatura 05-08 | Leġislatura 08-13 | Leġislatura 13-17 | Il-Kunsilliera preżenti | Impjegati tal-Kunsill  | Kumitati 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.