English
Pembroke Local Council
  
  

L-oriġini tas-soċjeta’ Djoċeżana Kristjana jmorru lura għall-bidu tas-seklu li għadda. Qassis zgħazugħ, Dun Ġorġ Preca ħareġ bl-idea li juża nies li mhumiex fil-kleru biex ixerrdu l- kelma t’Alla mad-dinja. L-isem komuni li hija magħrufa din l-għaqda huwa s-Soċjeta’ M.U.S.E.U.M.

Il-membri ta’ din is-soċjeta’ huma marbuta b’liġi. Il-membri jridu jkunu ċelibati u l-liġijiet huma nkoraġġuti għal ħajja Kristjana billi jmorru ta’ spiss jagħmlu vista lis-sagrament u jkollhom ħajja ta’ talb.

L-akbar prijorita’ tas-soċjeta’ huwa x-xogħol reliġjuż. Kull ġurnata fil-ġimgħa ċ-Ċentru tas- Soċjeta’ jkun miftuħ għall-kattoliċi minn tfal ta’ 5 snin il-fuq, li jinkludu wkoll żgħażagħ u adulti. Is-soċjeta’ għandha 63 ċentru ta’ l-irġiel u 50 ċentru tan-nisa madwar Malta u Għawdex. Iċ-ċentru tagħna ġewwa Pembroke, ġie mwaqqaf f’Ottubru, t’1992. Is-soċjeta’ għandha wkoll ċentru fl-Awstralja, fil-Peru, fis-Sudan, fil-Kenja, fl-Istati Uniti u fl-Albanija. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ċempel lis-soċjeta’ tagħna fuq in-numru 21374436 jew żur il-Home Page: M.U.S.E.U.M. SocietyItla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Skola Primarja - Kulleġġ Santa Klara | Verdala Int. School | Sir Adrian Dingli Girls' J. L.  | St Catherine | Sir Luigi Preziosi Girls Sec. School | St. Patricks Craft Training Centre | Sprachcaffe Language Schools | San Miguel Special School | M.U.S.E.U.M. 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.