English
Pembroke Local Council
  
  

Is-Sindku l-Avv. Dean Hili

Kumitat - Finanzi; Relazzjonijiet pubbliċi Lokali u Internazzjonali; Ordni Pubblika (inkluz materja legali u relazzjonijiet mal-Pulizija, il-Gwardjani Lokali u l-Kumitat Regjonali); Awtorita’ ta’ l-Ippjanar; Informazzjoni Ġenerali; Progetti Kapitali u Infrastrutturali; Tfassil ta’ kuntratti tal-Kunsill u sorveljanza fuq it-twettieq tagħhom; Editur tal-publikazzjonijiet kollha tal-Kunsill u komunikati uffiċjali tal-Kunsill; Staff Amministrattiv u Haddiema assenjati mal-Kunsill; Relazzjonijiet maz-zagħzagħ tal-lokal inkluz il-Kunsill taz-zgħazagħ; Ko-ordinament ma’ l-għaqdiet sportivi, Scouts, Knisja u NGO’s; Tfassil u twettiq ta’ bye laws; Rapprezentant ta’ ECAD Advisory Board, MIEMA u Anna Lindth Foundation.

Il-Viċi Sindku Raymond Lanzon

Kumitat - Representative of NHDJC including upkeep and maintenance of street lighting; Elderly included co-ordinating with the Pembroke Seniors Association; Conservation, protection and improvement of the environment in the neighborhood; Customer care handling (complaints); Housing; Social Activities, Cultural and mass activities, including open days etc

Il-Kunsillier Evelyn Vella Brincat

Kumitat - Ħarsien ta’ Bini Storiku; Turizmu; Konfini; Single Parents; Saħħa; Persuni u familji bi bżonnijiet speċjali ; Attivitajiet u Inizjattivi ohra favur il-harsien, kura, u drittijiet tal-annimali.

Il-Kunsillier Mark Causon

Kumitat - Applikazzjonijiet għall-fondi tal-EU u mplimentazzjoni tal-proġetti relatati mal-EU inkluz dawk edukattivi u ambjentali; Informazzjoni nkluz I.T., Web Page, Facebook, ect; Librerija, Edukazzjoni; Kultura; Organizazzjoni ta’ kull tip ta’ laqgħat t’informazzjoni u korsijiet.

Il-Kunsillier Charles Cesare

Kumitat - Settur Kummercjali; Licenzji u Permessi; Traffiku u Servizzi Pubbliċi; Trasport Pubbliku.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Funzjonijiet u responsabbilitajiet | Leġislatura 94-96 | Leġislatura 96-99 | Leġislatura 99-02 | Leġislatura 02-05 | Leġislatura 05-08 | Leġislatura 08-13 | Leġislatura 13-17 | Il-Kunsilliera preżenti | Impjegati tal-Kunsill  | Kumitati 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.