English
Pembroke Local Council
  
  

Misrah il-Fortizza,
Pembroke.
STJ 14.

Mwaqqfa fl-1976 bħala skola ta’ kulljum biex is-servi għat-tfal eżiljati mill-familja tagħhom li jgħixu f’Malta. L-iskola Internazzjonali tal-Verdala (VIS) għaddiet minn ħafna tibdiel matul dawn l-aħħar 20 sena ta’ l-istorja. Kumpanija Amerikana inizjalment kienet tisponsorja lill- iskola Verdala li kienet kibret għal 400 student, fil-bidu ta’ l-ewwel ġranet. It-tfaqqieha tal- gwerra fin-nofsijiet tal-Lvant, fl-1980, irriżulta t-tluq tal-kumpaniji tal-ġenituri u naqqas l- ammont ta’ studenti ġewwa l- iskola.

  
verdala_international_school

  
Fl-1985, l-iskola ġiet bħala fondazzjoni bla profitti, li kienet topera taħt l- isem ‘The Verdala International School Foundation.’ Fl-1987, ġiet immexxija ġol-post storiku, l-Fortizza ta’ Pembroke, b’110 student jattendu fiha.

Minn dak iż- żmien l’hawn, l-iskola kibret għal 250 student. Il-Fortizza kienet saret zgħira għal ammont ta’ studenti li kienu jattendu u għalhekk, il-gvern provdilna bini u ground fil- viċinanzi tal-Fortizza li ġa kellna. Ir-riżultat ta’ kampus ta’ sitt medded provda kamra għat- tkabbir u l-iżvilupp ta’ l-iskola.

Il-Fondazzjoni hija mitluba bil-liġi, li topera, Skola Internazzjonali Amerikana, għal edukazzjoni tat-tfal ta’ kull sess, nazzjonalita’, kredu jew razza, u b’għanijiet ta’ promozzjonijiet biex in-nies jifhmu lil xulxin qalb nies b’nazzjonalitajiet u opportunita’ ta’ proviżjoni t’edukazzjoni alternattiva għal studenti b’nazzjonalita’ Maltija.

B’39 nazzjonalita’ fil-ġisem ta’ l-istudent li huma 14% Maltin, 12% Ingliżi, 25% Russi u 16% mill-Amerika ta’ Fuq, VIS hija vera skola nternazzjonali. Taħlita simili tinsab fl-għalliema. Il-progamm preparat mill-kulleġġ b’saħħtu jirrifletti l-aqwa sistemi edukattivi mill-Anglo- Amerikan u internazzjonali. Il-korsijiet li jsiru fi grade 9 u grade 10 jippreparaw lill-istudenti għall-eżami tal-British IGCSE u l-kurrikulum ta’ grades 11 u 12 jippreparaw lill-istudenti għal ċertifikat jew diploma fl-‘American Advance Placement’ jew f’’International Baccalaureate Programm’.

VIS hija membru tal-Kunsill Ewropej ta’ l-Iskejjel Internazzjonali u hija akkreditata mill- ‘Middle State Association of Colleges and Schools bl-aħħar akkreditazzjoni fl-1994. L- akkreditazzjoni tiswa’ kemm għal programm elementari kif ukoll għall-programm sekondarju u hi valida għal għaxar (10) snin. L-istandard għoli ta’ l-iskola akademja ġie rikonoxxut għall-administrazzjoni ta’ l-istudenti f’numru ta’ skejjel b’edukazzjoni aktar avvanzata fl-Amerika ta’ Fuq u fl-Ewropa. Id-Diploma hija transferibbli għal kull skola sekondarja oħra nternazzjonali.

Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Skola Primarja - Kulleġġ Santa Klara | Verdala Int. School | Sir Adrian Dingli Girls' J. L.  | St Catherine | Sir Luigi Preziosi Girls Sec. School | St. Patricks Craft Training Centre | Sprachcaffe Language Schools | San Miguel Special School | M.U.S.E.U.M. 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.