English
Pembroke Local Council
  
  

kunsilliera_2002_2005

  
Ir-Raba’ elezzjoni saret nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu 2002 fejn ħarġu jivvutaw 75% tal-popolazzjoni w ikkontestaw disa' kandidati. Ġew eletti Carmel Bezzina, Alfred Mazzitelli w Joseph Żammit f’isem il-Partit Laburista w Franco Galea w Ray Pace f’isem il-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsilliera l-ġodda ħadu l-Ġurament tal-ħatra nhar il-Ħamis 21 ta’ Marzu 2002 għal perjodu ta’ tlett snin u fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill li saret nhar l-Erbgha 3 t’April 2002, Joseph Żammit nħatar Sindku waqt li Carmel Bezzina nħatar Viċi Sindku.

Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
ġurament_joe_zammit
  Sindku Joe Zammit  
ġurament_charles_bezzina
  Vici Sindku C. Bezzina  
ġurament_alfred_mazzitelli
  Kunsillier Alfred Mazzitelli  
ġurament_ray_pace
  Kunsillier Ray Pace  
ġurament_franco_galea
  Kunsillier Franco Galea  
ġurament_grupp
  Il-Kunsilliera kollha  
Pembroke_Local_Council
 Funzjonijiet u responsabbilitajiet | Leġislatura 94-96 | Leġislatura 96-99 | Leġislatura 99-02 | Leġislatura 02-05 | Leġislatura 05-08 | Leġislatura 08-13 | Leġislatura 13-17 | Il-Kunsilliera preżenti | Impjegati tal-Kunsill  | Kumitati 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.