English
Pembroke Local Council
  
  

kunsilliera_1996_1999

  
It-Tieni elezzjoni saret nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu 1996 fejn ħarġu jivvutaw 70% tal-popolazzjoni w ikkontestaw Seba' kandidati. Ġew eletti Paul J Baldacchino, Gerald V Bilocca, Gino Cauchi w Mark Fenech Laudi bħala Indipendenti w Ray Pace f’isem il-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsilliera l-ġodda ħadu l-Ġurament tal-ħatra nhar il-Ħamis 28 ta’ Marzu 1996 għal perjodu ta’ tlett snin u fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill li saret nhar it-Tnejn l-1 t’April 1996, Gino Cauchi nħatar Sindku.

Il-Kunsillier Mark Fenech Laudi ma kienx preżenti minħabba li kien imsiefer.

Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
ġurament_gino_cauchi
  Is-Sindku Gino Cauchi  
ġurament_gerald_v_bilocca
  Il-Kunsillier Gerald Bilocca  
ġurament_paul_baldacchino
  Il-Kunsillier P Baldacchino  
ġurament_ray_pace
  Il-Kunsillier Ray Pace  
ġurament_grupp
  Il-Kunsilliera kollha  
Pembroke_Local_Council
 Funzjonijiet u responsabbilitajiet | Leġislatura 94-96 | Leġislatura 96-99 | Leġislatura 99-02 | Leġislatura 02-05 | Leġislatura 05-08 | Leġislatura 08-13 | Leġislatura 13-17 | Il-Kunsilliera preżenti | Impjegati tal-Kunsill  | Kumitati 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.