English
Pembroke Local Council
  
  

kunsilliera_1994_1996

  
Bis-saħħa tal-Liġi tal-Kunsilli Lokali ta’ l-1993, Pembroke kienet waħda mis-67 lokalitajiet li jkollha l-Kunsill Lokali tagħha. L-ewwel elezzjoni saret nhar is-Sibt 19 ta’ Marzu 1994, fejn ikkontestaw tnax-il kandidat. Ħarġu jivvutaw 78.10% tal-popolazzjoni w ġew eletti Joseph Demicoli, Gerald V Bilocca w Joseph Żammit bħala Indipendenti; Mark Causon f’isem l-Alternattiva Demokratika w Ray Pace f’isem il-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsilliera ħadu l-ġurament tal-ħatra nhar it-Tlieta 5 t’April 1994 għal perjodu ta’sentejn u fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill li saret nhar l-Erbgħa 6 t’April 1994, Joseph Demicoli nħatar l-Ewwel Sindku.

Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
ġurament_joe_demicoli
  Sindku Joe Demicoli  
ġurament_gerald_v_bilocca
  Il-Kunsillier Gerald Bilocca  
ġurament_joe_zammit
  Il-Kunsillier Joe Zammit  
ġurament_mark_causon
  Il-Kunsillier Mark Causon  
ġurament_ray_pace
  Il-Kunsillier Ray Pace  
ġurament_grupp
  Il-Kunsilliera kollha  
Pembroke_Local_Council
 Funzjonijiet u responsabbilitajiet | Leġislatura 94-96 | Leġislatura 96-99 | Leġislatura 99-02 | Leġislatura 02-05 | Leġislatura 05-08 | Leġislatura 08-13 | Leġislatura 13-17 | Il-Kunsilliera preżenti | Impjegati tal-Kunsill  | Kumitati 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.