English
Pembroke Local Council
  
  
Bis-saħħa ta' l-inizjattivi tal-Kunsill, il-propjeta’ Ii kienet tas-Servizz Ingliż ġiet skedata mill-Awtorita’ ta' I-Ippjanar. Il-Kunsill kien għamel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu waqt Ii d-deċiżjoni ta' xi grad jingħata lil dan il-bini kienet ta' l-istess Awtorita’. Il-Kunsill talab Ii propjeta’ Ii suppost qiegħda fil-konfini tagħna, cioe’ il-Guard Room ta' San Gorg, Moyhanin House, I-Istitut tat-Turiżmu w il-blokki tal-konkos bl-ismijiet tat-toroq, jiġu skedati wkoll u bħalissa qed jiġu proċessati.

Policy UC07 tgħid Ii bini skedat bi :-

Grad 1 - ‘Shall be preserved in their entirety. Demolition or alterations which impair the setting or change the external or internal appearance ... will not be allowed’.

Grad 2 - ‘Permission to demolish such buildings will not normally be given. Alterations to the interior will be allowed if proposed to be carried out sensitively’.

Grad 3 - ‘Demolition may be permitted provided the replacement building is in harmony with its surroundings’.


Huwa mportanti Ii qabel ma’ wieħed ibiddel xi ħaġa f'dan il-bini, jiċċekkja ma' l-Awtorita’ ta' I-Ippjanar sabiex ma jkunx hemm problemi wara.Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Lista ta' Bini Skedat 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.