English
Pembroke Local Council
  
  
Il-Kunsill huwa regolat bil-Liġi tal-Kunsilli Lokali fejn din tispeċifika li l-Kunsilli ta’ Malta w Għawdex kollha huma obligati li jipreżentaw rapport finanzjarju kull tlett xhur. Is-sena finanzjarja tal-Kunsilli Lokali hija minn April sa' Marzu. Kull sena l-Kunsill huwa obligat li jipreżenta Estimi Anwali bbażati fuq l-allokazzjoni finanzjarja provduta w allokata mill-Gvern Ċentrali kif ukoll Rapport ta' Ħidma għat-tlett snin li jkunu ġejjien.

Itla 'l fuq

Pembroke_Local_Council
Pembroke_Local_Council
 Quarter Financial Report | Estimi annwali | Rapport Annwali Amministrattiv | Business Plan | Audited Financial Statements 
Pembroke_Local_Council
| © Drittijiet - Kunsill Lokali Pembroke 2002 |
| Disclaimer (Malti) |
| Segretezza Personali |
| Għajnuna |
| Mistoqsijiet |
| Mappa tas-sit |
| CIMU |
| GOV.MT |
Created by Liquid Studios Ltd.